Bát giấy 16oz 480ml (bát giấy cháo dinh dưỡng)

1.200

  • Mã SP: CGHT-07
    • Sản phẩm bảo đảm sức khỏe
    • Thân thiện với thiên nhiên
    • Tiện dụng dễ sử dụng dễ bảo quản
Bát giấy 16oz 480ml (bát giấy cháo dinh dưỡng)

1.200

Danh mục: