Bát giấy 12oz 360ml (bát giấy cháo dinh dưỡng)

1.100

Mã SP: CGHT-05

  • Sản phẩm bảo đảm sức khỏe
  • Thân thiện với thiên nhiên
  • Tiện dụng dễ sử dụng dễ bảo quản

 

 

Bát giấy 12oz 360ml (bát giấy cháo dinh dưỡng)

1.100

Danh mục: